Specialisttandläkarna
Nacka

Om oss

GHP Specialisttandläkarna Nacka är landets största privata enhet för specialisttandvård. Kliniken har funnits sedan 1984 och sysselsätter 40 anställda, däribland 12 tandtekniker vid ett eget tandtekniskt laboratorium. Vi har 30 års erfarenhet av implantatbehandlingar och har installerat mer än 32.000 fixturer på fler än 7.000 patienter. Specialisttandläkarna Nacka är anslutna till Försäkringskassan.

Personal

Förutom implantatbehandlingar utförs även käkkirurgi och tandprotetik (behandling med fasta tandersättningar, tandproteser), behandling av tandlossningssjukdomar,rotbehandlingar, röntgenutredningar etc. Alla behandlingar kan utföras under narkos.

Vår strävan är att ta ansvar för hela vårdkedjan. Behandlingarna görs vid ett och samma ställe, från förundersökning till efterkontroller. Som patient slipper du skickas från plats till plats. Du får ditt eget behandlingslag.

Vi lägger stor vikt vid att det skall vara lugnt och tryggt vid kliniken. Ingen stress, inget jäkt. Vi vet att det för många människor kan vara ansträngande, inte minst psykologiskt, att genomgå tandbehandlingar. Verksamheten drivs i särskilt anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga krav på en mänsklig miljö. En långsiktig kvalitetskontroll med mycket stor tillgänglighet för patienten hör till klinikens viktigaste målsättningar.

Du är välkommen att själv direkt kontakta oss.

Du kan också tala med din ordinarie tandläkare för att bli remitterad hit.