Specialisttandläkarna
Nacka

Implantatbehandling

Vi arbetar med den i särklass bäst dokumenterade implantatmetoden; Brånemarksmetoden. Allt för att erbjuda våra patienter största möjliga trygghet.

Dentala implantat (= tandimplantat) är en svensk metod att bota tandlöshet, som nu används över hela världen. Vi använder oss av den så kallade Brånemarks-metoden, som utvecklades av professor Per-Ingvar Brånemark för över 40 år sedan. Vi opererar in små skruvar av ren titan i käkbenet. Där växer de fast. I skruvarna förankrar vi de nya tänderna. De blir helt och hållet permanenta. Tänderna sitter fast!