Specialisttandläkarna
Nacka

Behandlingar

Behandling med tandimplantat är vår specialitet!

Vi har en unikt lång erfarenhet med nära 30 år inom dental implantologi. Vi behandlar alltifrån helt tandlösa till partiellt tandlösa patienter. Innan implantaten sätts in undersöks patienten mycket noga och en behandlingsplan läggs upp. Ett bindande kostnadsförslag ges inte bara på den rekommenderade behandlingen utan även på alternativa lösningar på tandlöshetproblemen. Våra specialister i protetik, odontologisk radiologi och käkkirurgi samarbetar i behandlingen av våra implantatpatienter

Vi erbjuder även specialisttandvård (i protetik) för patienter med behov av omfattande bettrehabilitering med fasta broar eller avtagbara proteser.

Vår specialist i käkkirurgi behandlar infektioner och andra sjukliga processer i käkarna (dentoalveolär kirurgi).

Röntgenutredningar utförs av vår specialist i odontologisk radiologi.

Alla behandlingar kan utföras med lugnande medicinering eller under narkos.